Follow by Email

Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ

                                                           ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ


1)                  Να βρείτε σε ποια κλίση ανήκουν τα παρακάτω ουσιαστικά και να γράψετε την ονομαστική ενικού του καθενός

Α’ κλίση
Β’κλίση
Ονομαστική Ενικού
 Την άμμον
Των ύμνων
Τοις πατριώταις
Των βασιλειων
Των βασιλείων
Των ταμιων
Των ταμείων

2)      Να βάλετε στη σωστή πτώση τα ουσιαστικά που είναι σε παρένθεση:

Πιστεύω τω …………… (φίλος). Ο φίλος τον …………….. (φίλος) εν ………….. και ………….. (πόνοι, κίνδυνοι, δοτική) ου λείπει. Ω ………….. (φίλος), ο θεός τους ……………… (αγαθός άνθρωπος) ου λείπει.  Εν ταις …………. ( νησος) το αρχαιον οι κάτοικοι …………………. (άμπελοι) εθεράπευον (=καλλιεργούσαν). Περιέκλειον δε και εχώριζον τας …………. (άμπελος) ………………. και ……………….. (βάτοι, ατραποί, δοτική).

3)      Να συμπληρώσετε τις παρακάτω φράσεις:
α) Ενταυθα εισίν ………………….. μεγάλοι πλήρεις αγρίων ……………. ( παράδεισος, θηρίον).
β) Οι ………… ουκ εισίν υμιν ………….. (θεός, σύμμαχος).

4)      Να τρέψετε τις φράσεις από τον ενικό στον πληθυντικό και αντίστροφα:
α) οι μυθοι λέγουσιν ότι οι θεοί τους κακούς τοις μεγισταις τιμωρίαις κολάζουσιν.
β) Ο θεατής εν τω γυμνασίω τον νικητήν θαυμάζει.
γ) Η θύελλα εν τη θαλάττη φόβον τω ανθρώπω φέρει.

5) Να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του ρήματος της παρένθεσης:
α . Σύ …………… μέγα κακόν (πράττω, αόριστος)
β. Αλλά και υμεις τοις φίλοις ……………….. (πιστεύω, παρακείμενος)
γ. Θηβαίοι τας σπονδάς …………………… ( λύω, μέλλοντας)
δ. Ο στρατηγός ………………….. μεταπείσειν τους κήρυκας ( ελπίζω, παρατατικός)
ε. Οι κατήγοροι ………………… τους δικαστάς (πείθω, ενεστώτας)
στ. Εγώ ………………. τα δέοντα (πράττω, υπερσυντέλικος).
6) Να αντικαταστήσετε το ρήμα της πρότασης με τους υπόλοιπους τύπους της οριστικής :
Εν. Σύ κινδυνεύεις εν τη μάχη
Παρ.
Μελ.
Αορ.
Πρκ.
Υπερσυντ.
11) Να σχηματίσεις το α’ πρόσωπο της οριστικής παρατατικού των ρημάτων π.χ ελπίζω=> ηλπιζον
α . καταλύω
β . αγοράζω
γ . εικάζω
δ . ονομάζω
ε . αυξάνω
στ . αιχμαλωτίζω
ζ . συμβουλεύω
η . οιμώζω
12) Να γραφούν τα παρακάτω ρήματα στον άλλο αριθμό στο ίδιο πρόσωπο και χρόνο
π.χ γράφεις – γράφετε
α . συνετάξατε =>
β . εγύμναζες =>
γ . παίξεις =>
δ. πεπαιδεύκατε =>
ε . επεπιστεύκαμεν =>